Supermatma.pl

MATEMATYKA

Witamy !!!!!!!!! W serwisie jest ponad 3000 zadań z pełnymi darmowymi rozwiązaniami !!!!!!    Matematyka          

Matura próbna marzec 2011 - poziom podstawowy  |Arkusz

Matura próbna listopad 2010 - poziom podstawowy

Matura poprawkowa sierpień 2010 - poziom podstawowy

Matura poprawkowa sierpień 2010 - poziom rozszerzony

Maj 2010 - poziom podstawowy  |Arkusz

Maj 2010 - poziom rozszerzony  |Arkusz

Matura próbna marzec 2010 - poziom podstawowy

Materiał ćwiczeniowy CKM styczeń 2010 - poziom rozszerzony

Matura próbna listopad 2009 - poziom podstawowy

Materiał diagnostyczny styczeń 2009 - poziom podstawowy

Przykładowy arkusz egzaminacyjny P3 CKM - poziom podstawowy

Zadania zamknięte - funkcja liniowa (49)

Zadania otwarte  |Wzory dostępne podczas egzaminu

         

Zadania z informatora 2010 Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Pobierz informator CKM

Część 1 Część 2 Część 3 Część 4Część 5

Zbiór zadań

Zestaw P1   Zestaw P2

       Trygonometria                    

Część 1 Część 2 Część 3 Część 4 Część 5

Zamiana stopni na radiany

       Wartość bezwzględna

Część 1 Część2

       Logarytmy

Teoria

Część 1 Część 2 Część 3 Część 4

Zadania z forum

       Pochodna funkcji

Teoria

Część 1 Część 2 Część 3 Część 4 Część 5 Część 6

Część 7 Część 8

Kurs szybkiego liczenia pochodnych

       Statystyka - matura poziom podstawowy

Średnia arytmetyczna

Średnia ważona

Mediana

Wariancja i odchylenie standardowe

Zadania różne

       Geometria - planimetria -  zadania maturalne.

Kąty w trójkącie

Twierdzenie Pitagorasa, funkcje trygonometryczne

Podobieństwo figur

Własności figur płaskich

       Badanie przebiegu zmienności funkcji

Teoria

Część 1 Część 2

       Ekstremum funkcji

Teoria

Część 1

       Ciągłość funkcji               

Teoria

Część 1Część 2

       Wstęp do teorii ciągów

Część 1

       Granica ciągu

Teoria

Część 1 Część 2 Część 3 Część 4

Część 5 Część 6 Część 7 Część 8

       Granica funkcji                 

Część 1 część 2 część 3

       Ciąg arytmetyczny           

Teoria

Część 1 Część 2 Część 3

       Ciąg geometryczny

Teoria

Część 1  

       Równania kwadratowe

Część 1 Część 2 Teoria 3 Teoria 4

       Równania różniczkowe   

Równania o rozdzielonych zmiennych        

       Rachunek prawdopodobieństwa      

Teoria

Prawdopodobieństwo całkowite

Prawdopodobieństwo klasyczne

Prawdopodobieństwo Bernoulliego

Niezależność zdarzeń i aksjomatyczna definicja prawdopodobieństwa

       Kombinatoryka

Teoria

Permutacje

Kombinacje bez powtórzeń

Wariacje z powtórzeniami

Wariacje bez powtórzeń

Reguła iloczynu

       Gimnazjum

Potęgowanie

Pierwiastkowanie

       Całki

Teoria

Całkowanie przez podstawienie

Całkowanie przez części

noclegi Sandomierz | © Copyright 2008-2011 by Supermatma.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Zbierz jagódki i zarób sznureczki