Supermatma.pl

MATEMATYKA w Gimnazjum

WITAMY W SERWISIE |
                     
                            Potęgowanie. (Strona 2)

           Na poprzedniej stronie zdefiniowaliśmy potęgę o wykładniku naturalnym, gdy n > 1. Teraz określimy potęgę o wykładniku równym 1 i 0.

Przyjmujemy, że gdy n = 1, to .
Jeśli a jest różne od 0 i n = 0, to .
Jeśli a = 0 i n = 0, to mówimy, że wyrażenie jest nieoznaczone. Nie wiemy ile wynosi  (czasami na podstawie umowy przyjmuje się, że ).

Przykład 2: Zapiszemy w postaci potęgi iloczyny

Przykład 3: Zapisać w postaci iloczynu, a następnie obliczyć


Poprzednia
                                                                                    
Dalej

 © Copyright 2009 by Supermatma.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.