Supermatma.pl

MATEMATYKA

WITAMY W SERWISIE |

Zadanie 1
:
Obliczyć granicę ciągu o wyrazie ogólnym.

Rozwiązanie:
Dalej

Pomnożymy i podzielimy wyraz ogólny ciągu (an) przez wyrażenie   mamy

.

Korzystając ze wzoru skróconego mnożenia
(a - b) * (a + b) = a2 - b2 otrzymujemy

.

Zatem mamy obliczyć granicę .

Wyłączamy w liczniku n2 (wyłączamy taki składnik, po wyłączeniu którego, otrzymamy granice łatwe do policzenia), wyłączamy w mianowniku n (pamiętamy, że aby podzielić pierwiastek kwadratowy przez n należy wyrażenie podpierwiastkowe podzielić przez n2,) mamy

 


 © Copyright 2021 by Supermatma.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.