Supermatma.pl

MATEMATYKA

WITAMY W SERWISIE |
Zadanie 4: Obliczyć granicę .

Rozwiązanie: 
Poprzednie zadanie
Dalej

Mnożymy i dzielimy granicę przez wyrażenie   oraz korzystamy ze wzoru skróconego mnożenia
(a - b) * (a + b) = a2 - b2 otrzymujemy

.

 


 © Copyright 2021 by Supermatma.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.