Supermatma.pl

MATEMATYKA

WITAMY W SERWISIE |

Zadanie 10: Obliczyć granicę o wyrazie ogólnym

 .

Rozwiązanie: 
Poprzednie zadanie
Następne zadanie

Zauważmy, że

.

Stąd

(Powyższe granice obliczyliśmy w ten sposób, że podzieliliśmy licznik i mianownik przez najwyższą potęgę zmiennej n występującej w mianowniku, w obydwu przypadkach jest to n3.)

Zatem na mocy twierdzenia o trzech ciągach ciąg (an) jest zbieżny i jego granicą jest liczba 0.

 © Copyright 2009 by Supermatma.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.