Supermatma.pl

MATEMATYKA

WITAMY W SERWISIE |

Zadanie 12: Obliczyć granicę ciągu .
Rozwiązanie:

Korzystając ze wzoru własności funkcji logarytmicznej
(postaci , gdzie a > 0, a1, b > 0,) możemy napisać

Ponieważ funkcja f(x) = log3(x) jest funkcją rosnącą
(ściśle rosnącą ), czyli log3(x) < log3(x+1), to możemy napisać

,

Podobnie szacujemy z drugiej strony, ponieważ funkcja  f(x) = log3(x) jest rosnąca, to możemy napisać

.

Poprzednie zadanie
Dalej

 © Copyright 2009 by Supermatma.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.