Supermatma.pl

MATEMATYKA

WITAMY W SERWISIE |

Zadanie 15: Obliczyć granicę ciągu .
Rozwiązanie:
Poprzednie zadanie

Zauważmy, że oraz , czyli

 .

Wykorzystując wzór ,  dla a > 0, otrzymujemy , czyli

.

Zatem na mocy twierdzenia o trzech ciągach

 

 © Copyright 2009 by Supermatma.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.