Supermatma.pl

MATEMATYKA

WITAMY W SERWISIE |

Zadanie 4: Obliczyć granicę .
Rozwiązanie:
Poprzednie zadanie
Następne zadanie

Zauważmy, że dla n > 1 zachodzi
(w twierdzeniu o trzech ciągach powiedziane jest, że nierówność
an bn cn ma zachodzić dla wszystkich liczb naruralnych n większych lub równych od dowolnej stałej naturalnej), zatem oraz

 .

Zatem na mocy twierdzenia o trzech ciągach mamy

 .

 © Copyright 2009 by Supermatma.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.