Supermatma.pl

MATEMATYKA

WITAMY W SERWISIE |

Zadanie 7: Obliczyć granicę .
Rozwiązanie:
Poprzednie zadanie
Dalej

Zauważmy, że

.

Policzymy granice dwóch ciągów i skorzystamy z twierdzenia, jeśli ciąg (an) ma granicę a, a ciąg (bn) ma granicę b (gdzie a, b są liczbami rzeczywistymi), to  , o ile b 0.

Obliczamy granicę ciągu (an) :

Zauważmy, że .

Zatem .

 © Copyright 2009 by Supermatma.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.