Supermatma.pl

MATEMATYKA

WITAMY W SERWISIE |

 

Zadanie 9: Obliczyć granicę .
Rozwiązanie:
 

Korzystając z własności funkcji trygonometrycznych
-1 sin x  1 i -1 cos x  1 możemy napisać

 ,

stąd .

Czyli

.

Wykorzystując wzory ,  dla a > 0, , otrzymujemy .

Na mocy twierdzenia o trzech ciągach mamy

.

  

Poprzednie zadanie
Następne zadanie


 © Copyright 2009 by Supermatma.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.