Supermatma.pl

MATEMATYKA

WITAMY W SERWISIE |

Zadanie
5:
Rozwiązać równanie

Rozwiązanie :

Grupujemy wyrazy, mamy

Wyłączamy przed nawias -x, otrzymujemy

Wyłączamy przed nawias wyrażenie 4x2 + 5, mamy

Zatem

Mamy dwa przypadki:

Przypadek pierwszy.

 , czyli . Ten przypadek odrzucamy, gdyż równanie nie ma rozwiązania w liczbach rzeczywistych.

Przypadek drugi.

1 - x = 0, czyli x = 1.

Odpowiedź: Rozwiązaniem równania jest liczba x = 1.

Poprzednie zadanie
Następne zadanie

 © Copyright 2009 by Supermatma.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.