Supermatma.pl

MATEMATYKA

WITAMY W SERWISIE |

 
Zadanie 10: Oblicz pochodną funkcji

Rozwiązanie: 
Poprzednie zadanie
Następne zadanie

Przekształcamy funkcję f(x) korzystając ze wzoru funkcji logarytmicznych postaci , gdzie a > 0, b > 0, c>0 i a 1 , c 1, czyli ze wzoru mamy

.

Pochodną powyższej funkcji możemy już policzyć. Wyłączymy stałą przed pochodną, następnie wykorzystamy wzór na pochodną funkcji złożonej                                   ( )oraz pochodną funkcji potęgowej    i pochodną  logarytmu naturalnego ( ) mamy

 

 © Copyright 2009 by Supermatma.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.