Supermatma.pl

MATEMATYKA

WITAMY W SERWISIE |
Zadanie 4: Zbadać różniczkowalność funkcji
Rozwiązanie:
Poprzednie zadanie
Dalej

Funkcja na przedziale ( minus nieskończoność , 0 ) jest różniczkowalna, ( jako funkcja wielomianowa ) jej pochodna wyraża się wzorem    dla  x < 0.

Czyli   dla  x < 0.

Podobnie funkcja jest różniczkowalna  na przedziale ( 0, plus nieskończoność),  (obliczając pochodną korzystamy ze wzoru oraz wzoru ,) mamy

Czyli dla x > 0.


 © Copyright 2009 by Supermatma.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.