Supermatma.pl

MATEMATYKA

WITAMY W SERWISIE |
Zadanie 8: Zbadaj różniczkowalność następującej funkcji .

Rozwiązanie:  
Poprzednie zadanie
Następne zadanie

Funkcja ma następującą definicję:

 

Ponieważ pochodna funkcji stałej jest równa 0, a funkcja jest stała dla x > 0 i x < 0,

to pochodna funkcji jest równa 0 dla x 0.

Czyli dla x 0.

W punkcie x = 0 funkcja jest nieciągła i pochodna funkcji
f(x)  w punkcie x = 0 nie istnieje.


 © Copyright 2009 by Supermatma.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.