Supermatma.pl

MATEMATYKA

WITAMY W SERWISIE |
Zadanie 1:  Napisz równanie stycznej w punkcie do wykresu funkcji.
Rozwiązanie: 
Następne zadanie

Równanie stycznej do funkcji   w punkcie   ma postać .

Najpierw wyliczymy , w tym celu wstawiamy do równania funkcji i mamy  .

Policzymy , skorzystamy ze wzoru  , mamy

 .

Stąd  .

Wstawiamy wyliczone wartości do równania , otrzymujemy

 .

Odpowiedź: Równanie stycznej do wykresu funkcji jest postaci

 © Copyright 2009 by Supermatma.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.