Supermatma.pl

MATEMATYKA

WITAMY W SERWISIE |
 
Zadanie 2: Napisać równanie stycznej do krzywej w punkcie (2,12).

Rozwiązanie:  
Poprzednie zadanie
Następne zadanie

Równanie stycznej funkcji do funkcji   w punkcie   ma postać .

Z treści zadania wynika, że = 12. (Sprawdźmy czy rzeczywiście f(2) = 12, mamy  f(2) = 2 3 + 2 = 12.)

Wystarczy obliczyć pochodną funkcji w punkcie , czyli policzyć f(2) i wstawić wartości do wzoru, do równania stycznej . Korzystając ze wzoru mamy

 Stąd

Wstawiamy wyliczone wartości do równania , otrzymujemy

Odpowiedź: Równanie stycznej do wykresu funkcji w punkcie ma postać .

 © Copyright 2009 by Supermatma.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.