Supermatma.pl

MATEMATYKA

WITAMY W SERWISIE |
Zadanie
13:
Znaleźć pochodną n-tego rzędu funkcji .

Rozwiązanie: 
Poprzednie zadanie
Dalej

Szukamy . Funkcja jest iloczynem dwóch funkcji zatem zastosujemy wzór na pochodną iloczynu dwóch funkcji:

Policzmy pochodną rzędu pierwszego i pochodną rzędu drugiego funkcji .

Korzystając ze wzoru funkcji trygonometrycznych mamy

 

Liczymy drugą pochodną funkcji . Stałą wyłączamy przed pochodną


 © Copyright 2009 by Supermatma.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.