Supermatma.pl

MATEMATYKA

WITAMY W SERWISIE |

 
Zadanie 1: Między liczby 14 i 896 wstaw dwie tak, aby tworzyły ciąg geometryczny.

Rozwiązanie:

Korzystamy ze wzoru na n-ty wyraz ciągu geometrycznego postaci mamy

Ponieważ ostatni, czyli czwarty wyraz ciągu wynosi 896, zatem

Stąd obliczamy q, mamy

Czyli 
Następne zadanie

 © Copyright 2009 by Supermatma.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.