Supermatma.pl

MATEMATYKA

WITAMY W SERWISIE |


Zadanie 2
:
Pomiędzy liczby 10 i 15625 wstaw cztery tak, aby tworzyły ciąg geometryczny.

Rozwiązanie:

Korzystamy ze wzoru na n-ty wyraz ciągu geometrycznego postaci mamy

Ponieważ ostatni, czyli szósty wyraz ciągu wynosi 3125, zatem

Stąd obliczamy q, mamy

Czyli 
Poprzednie zadanie
Następne zadanie

 © Copyright 2009 by Supermatma.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.