Supermatma.pl

MATEMATYKA

WITAMY W SERWISIE |
Zadanie 11: Obliczyć granicę .

Rozwiązanie:
Poprzednie zadanie
Dalej

Skorzystamy ze wzoru skróconego mnożenia
(a - b) * (a + b) = a2 - b2 stąd 

Czyli prawdziwy jest wzór .

Zatem i otrzymujemy .

Stosując powyższy wzór mamy


 © Copyright 2021 by Supermatma.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.