Supermatma.pl

MATEMATYKA

WITAMY W SERWISIE |
Zadanie 3: Obliczyć granicę .

Rozwiązanie:
Poprzednie zadanie
Dalej


Mnożymy i dzielimy granicę przez wyrażenie   mamy

.

Korzystając ze wzoru skróconego mnożenia
(a - b) * (a + b) = a2 - b2 otrzymujemy

.


 © Copyright 2021 by Supermatma.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.