Supermatma.pl

MATEMATYKA

WITAMY W SERWISIE |
Zadanie 5
:
Obliczyć granicę .

Rozwiązanie:
 
Poprzednie zadanie
Dalej

Mnożymy i dzielimy granicę przez wyrażenie   oraz korzystamy ze wzoru skróconego mnożenia (a - b) * (a + b) = a2 - b2 otrzymujemy

Wyłączamy w liczniku i mianowniku n (pamiętamy, że aby podzielić pierwiastek kwadratowy przez n należy wyrażenie podpierwiastkowe podzielić przez n2,) mamy

 


 © Copyright 2021 by Supermatma.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.