Supermatma.pl

MATEMATYKA

WITAMY W SERWISIE |
Zadanie 8: Obliczyć granicę .

Rozwiązanie: 
Poprzednie zadanie
Dalej

Skorzystamy ze wzoru skróconego postaci
(a - b) * (a + b) = a2 - b2 , ale najpierw mnożymy i dzielimy wyrażenie podpierwiastkowe

 przez  otrzymujemy

 


 © Copyright 2021 by Supermatma.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.