Supermatma.pl

MATEMATYKA

WITAMY W SERWISIE |
Zadanie 9: Obliczyć granicę .
Rozwiązanie:
Poprzednie zadanie
Następne zadanie

Dzielimy licznik i mianownik granicy przez wyrażenie  mamy

Wyłączamy w mianowniku zmienną n otrzymujemy

Ciąg jest zbieżny do 0.

 Zatem

 


 © Copyright 2021 by Supermatma.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.