Supermatma.pl

MATEMATYKA

WITAMY W SERWISIE |

Zadanie 11: Obliczyć granicę .
Rozwiązanie:
 

Zauważmy, że

.

Stąd

.

Wykorzystując wzory ,  dla a > 0, , otrzymujemy .

Na mocy twierdzenia o trzech ciągach mamy

.  

Poprzednie zadanie
Następne zadanie

 © Copyright 2009 by Supermatma.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.